Een excursie naar het dal van de Seine, u aangeboden door de ministeries van LNV en VROM, in het kader van het programma Stad-Land en het project Groen Wonen.


Voorbereiding: Netwerk Groen Wonen
Uitvoering Alterra / Jos Jonkhof, Gielijn Blom, Ineke Buijsrogge

2-4 november 2000