Groen Wonen is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Een blik in de Nota Wonen en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening geeft de aandacht al aan. De vraag is alleen: Wat kunnen wij ons voorstellen bij Groen Wonen?

Er wordt wel veel over gesproken, maar welke vormen zijn er te bedenken?