Het beleid voor de groene ruimte wordt aangestuurd vanuit verschillende rijksnota's. De Vijfde nota RO (VROM), de nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (LNV), de nota Mensen wensen wonen (VROM), de nota Ontwerpen aan Nederland (OCW), en de Structuurschema voor de Groene Ruimte II (LNV) spreken zich op eigen wijze uit over de samenhang en kwaliteit van de (groene) leegomgeving.

Het project Groen Wonen beoogt het debat te voeden over de betekenis van groene woon-milieus voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ontwerpend onderzoekend, wisselen de deelnemers aan het Netwerk Groen Wonen hun kennis, visie en inzichten uit en voeden daarmee direct of indirect het publieke debat.

Groen Wonen is gesitueerd in het kader van de reeks woonmilieus die in de nota Mensen wensen wonen en in de Vijfde nota RO wordt aangedragen. Het project beoogt daarmee aansprekende beelden aan te dragen die helpen om nieuwe samenhangende concepten te ontwikkelen voor de rol van het wonen in de ruimtelijke kwaliteit van stad en land.

dag in dag uit
groen wonenpublicaties
     
download     
catalogus     


  woonmilieu essentie voorbeelden

 Centrum-stedelijk (historische) binnensteden
city/nieuwe stedelijke centra
centra van nieuwe steden
Grootschalige complexiteit Nieuwmarkt, Amsterdam
Kop van Zuid, Rotterdam
Almere centrum
 Buiten-centrum Vooroorlogse etage
Vooroorlogs grondgebonden
Vooroorlogse herenhuizen
Vooroorlogse tuindorpen
Naoorlogse etage
Naoorlogse grondgebonden
De stadswijk Berlagebuurt Amsterdam
Wittevrouwensingel Utrecht
Statenkwartier Den Haag
Nieuwedam Noord
Tongeren Eindhoven
Spoorwijk Den Haag
Overtoomse Veld
Amsterdam
Vrijheidswijk Oost
Leeuwarden
 Groen-stedelijk
Uitbreiding van de stad
Groeikernen
Actuele uitleg
Huis met een tuin Huis met een tuin
 Centrum-dorps Historische kernen
Nieuwe kernen
Kleinschalige complexiteit Muiden
Houten-Rond
 Landelijk wonen Villawijken
Wonen in het landschap
Landgoederen
Villa verde Loosdrechtse plassen
Amsteldijk

Bron: Mensen, Wensen, Wonen. Nota Wonen, VROM 2000.