Onderzoek en communicatie
Het Nederlandse ruimtelijke ordening beleid is gefocust op het duurzaam vormgeven aan de relatie tussen ontwikkelingen in het stedelijke en landelijk gebied. In de harde praktijk blijkt dat korte termijn oplossingen op locatie het winnen van de lange termijn perspectieven. Dit leidt vaak tot scheiding tussen stad en land, tussen natuur en de stad en tussen wonen en landschap. Voor de burger is dit dilemma moeilijk te ontwarren. En de cliche's en vooronderstellingen die samenhangen met Groen Wonen te doorbreken. Leren van voorbeelden uit de praktijk en van de communicatie tussen de verschillende spelers in het veld zijn belangrijke middelen om nieuwe inzichten voor Groen Wonen mogelijk te maken.

Groen Wonen is een onderzoeksproject van Alterra, opgestart in 1999, en wordt in het kader van het Onderzoeks-programma Groen Metropolen uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en VROM.

In Parkstad NL is Groen Wonen geen probleem maar een oplossing!